Senang Hati Agenda

                                              OPTREDENS 2020
28 februari 2020: Masoek Sadja Sittard, Buurtcentrum Limbrichterveld, Eisenhowerstraat 724, 6135 BN Sittard, 11:00u - 15:00u
29 februari 2020: Besloten feest in Helmond
13 maart 2020: Masoek Sadja Maastricht," 't Atrium", Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht 13:00u - 17:00u .
27 maart 2020: Masoek Sadja Helmond, VEKA sportcentrum, Deltaweg 201, 5709 AB Helmond, 13:00u - 17:00u
7 juni 2020 Vrienden van Bijsterstede Tilburg
12 juni 2020: Masoek Sadja Eindhoven, "Dr. Ir. Philipshuis", Fakkellaan 1, 5624 EA Eindhoven, 13:00u - 17:00u .
11 juli 2020: Madjoe Genderdal Eindhoven, Boccherinilaan 6, 5653 HE Eindhoven, 12:30u - 16:30u .
11 september 2020: Masoek Sadja Maastricht," 't Atrium", Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht 13:00u - 17:00u .
12 september 2020: Masoek Sadja Amersfoort, "het Klokhuis", Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort, 13:30u - 17:00u .
 
 
.