SENANG HATI AGENDA
OPTREDENS 2023
20 januari 2023: Masoek Sadja Maastricht," 't Atrium", Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht 13:00u - 17:00u.
10 februari 2023: Masoek Sadja Eindhoven, "Dr.Ir. Philipshuis", Fakkellaan 1, 5624 EA Eindhoven, 13:00u - 17:00u.
08 april 2023: Madjoe Eindhoven, Gemeenschapshuis "Genderdal", Boccherinilaan 6, 5653HE Eindhoven 12:30u - 16:30u.
13 mei 2023: Besloten feest in Helmond
14 juli 2023: Masoek Sadja Helmond, VEKA sportcentrum, Deltaweg 201, 5709 AB Helmond, 13:00u - 17:00u.
15 september 2023: Masoek Sadja Maastricht," 't Atrium", Aureliushof 160, 6215 SW Maastricht 13:00u - 17:00u.
18 november 2023: Masoek Sadja Amersfoort, "het Klokhuis", Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort, 13:30u - 17:00u .
08 december 2023: Masoek Sadja Eindhoven, "Dr.Ir. Philipshuis", Fakkellaan 1, 5624 EA Eindhoven, 13:00u - 17:00u.
 
 
 
 
 
.